Вход

За да виждате сайта пълноценно, моля използвайте някои от тези браузъри:

mozila_logo

google_logo

Документи

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 2022/2023

ДНЕВЕН И СЕДМИЧЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 ГОДИНА

ДЪРЖАВЕН ПЛАН - ПРИЕМ ЗА VIII И IX КЛАС 2023 / 2024Г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМА В VIII КЛАС - 2023 / 2024Г.

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ И ПЕТИ КЛАС - 2023 / 2024Г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС. 2023/2024Г.

СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ ЛИЧНИ ЛЕКАРИ

ИНСТРУКТАЖ ЗА НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ В УЧИЛИЩЕ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ - САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ЯНУАРСКА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА.

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ВЕЛИНГРАД

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ - ЮНСКА СЕСИЯ 2022/2023г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2022 / 2023 г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 2022 / 2023г.