Вход

За да виждате сайта пълноценно, моля използвайте някои от тези браузъри:

mozila_logo

google_logo

Учебен план-Прием след седми клас ПДФ Печат Е-мейл

 

 

Утвърждавам,
Началник на РИО гр.Пазарджик:......

УЧЕБЕН ПЛАН /по Наредба №6/
НА ПАРАЛЕЛКА - ХУМАНИТАРЕН ПРОФИЛ /ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС/
В СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ГР. ВЕЛИНГРАД
ПРИЕТ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ НА 10.02.2011 /ПРОТОКОЛ № 5/
ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: Български език и литература, Английски език,
История и цивилизации, География и икономика

Години 11/12г 12/13г 13/14г 14/15г 15/16г Общо хорриум
Класове VIII IX X XI XII
Учебни седмици 36 36 36 36 31
Учебни предмети ЗП ЗП ПП ЗП ПП ЗП ПП ЗП ПП ЗП ПП Общо:
А Задължителна подготовка /ЗП/
1 Български език и литература 561 340 901
Български език и литература 144/4 108/3 72/2 108/3 72/2 108/3 72/2 93/3 124/4 561 340 901
2 Чужди езици 1482 278 1760
I чъжд език - Английски език 648/18 144/4 72/2 144/4 72/2 144/4 72/2 124/4 62/2 1204 278 1482
II чужд език 72/2 72/2 72/2 62/2 278 278
3 Математика, информатика и информационни технологии 602 18 754
Математика 108/3 108/3 18/0.5 108/3 72/2 62/2 458 18 476
Информатика 36/1 36/1 72 72
Информационни технологии 36/1 36/1 72/2 62/2 72 134 206
4 Обществени науки и гражданско образование 677 263 940
История и цивилизация 54/1.5 72/2 36/1 72/2 72/2 62/2 62/2 260 170 430
География и икономика 54/1.5 54/1.5 54/1.5 31/1 93/3 193 93 286
Психология и логика 54/1.5 54 54
Етика и право 54/1.5 54 54
Философия 54/1.5 54 54
Свят и личност 62/2 62 62
5 Природни науки и екология 612 31 643
Биология и здр. образование 72/2 72/2 72/2 216 216
Физика и астрономия 54/1.5 72/2 72/2 31/1 198 31 229
Химия и оп. на ок. среда 54/1.5 72/2 72/2 198 198
6 Изкуства 144 144
Музика 36/1 36/1 72 72
Изобразителн изкуство 36/1 36/1 72 72
7 Домашен бит и технологии 36 36
Технологии 36/1 36 36
8 Физическа култура и спорт 350 350
Физическа култура и спорт 72/2 72/2 72/2 72/2 62/2 350 350
Общо ЗП 1080 990 972 864 589 4495 4495
Б Общо ЗПП+ЗИП 162 180 288 403 1033 1033
Общо А + Б 1080 1152 1152 1152 992 5528 5528
В СИП 144 144 144 144 124 144 144 124 124 700
Общо А + Б + В 1224 1296 1296 1296 1116 6228
Часове извън учебни план 350
Час на кл. ръповодител 36/1 36/1 36/1 36/1 36/1 175
ДЧ-ФВС 36/1 36/1 36/1 36/1 36/1 175

 

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
Приемът в паралелка Хуманитарен профил с интензивно изучаване на английски език се извършва след завършен VII клас и след полагане на изпити по български език и литература и по математика по ред и условия определени с Наредба на МОН.
Профилиращите предмети от раздел Б/ ЗПП / са:
1. Български език и литература - IX -XII клас
2. Английски език IX - XII клас
3. География и икономика XII клас
Остатъкът от часове от раздел Б /ЗИП/ се разпределят по следните предмети:
1. Математика - 18 часа - IX клас - I срок
2. Информационни технологии - 72 часа - XI клас
- 62 часа - XII клас
Часовете по СИП се разпределят в началото на всяка учебна година в зависимост от интересите на учениците.

Директор:.................
/Е. Моллов/

Коментара (1)

Следете за нови коментари с RSS
ymnici
0
smilies/cool.gifgospowite mnogoznaian nawata e nai dibra Alida Damianavasmilies/shocked.gifsmilies/cool.gifsmilies/tongue.gifsmilies/kiss.gif CECO
ceco , януари 06, 2013

Напиши коментар

smaller | bigger

busy