CLIL и Проектно-базирано обучение за повишаване на ангажираността на учениците

В периода от 01.07.2024г. до 06.07.2024г. се проведе обучение по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „ Образователни мобилности за граждани“, сектор „Училищно образование“ в Будапеща, Унгария на тема „ КЛИЛ и Проектно– базирано обучение за повишаване ангажираността на учениците“. В обучението взеха участие Анелия Пеева ( учител по Английски език), Десислава Гълъбова (учител по БЕЛ и Философия) и Моника Гошевилова (учител в Начален етап).

 PBL, CLIL и PBLL ще подготвят учениците за ситуации от реалния живот, като направят ученето по-смислено и насочат обучаемите към придобиване на компетенции и житейски умения (включително критично мислене, ефективна комуникация и езиково владеене).  Методите ще дадат чудесна възможност за насърчаване  към учебния процес чрез иновативно усвояване на учебното съдържание и подпомогнат изграждане на пълноценни личности.

Участниците в курса проучиха тези смислени подходи за обучение, PBL, CLIL и PBLL, и разработиха креативни идеи и стратегии за повишаване ангажираността на учениците.Имаха възможността да участват в творчески дискусии, групови дейности и обмяна на опит с останалите участници от Испания и Ирландия.

Усвоиха стъпките за проектиране на ефективни урочни единици, които  да улеснят изучаването на учебното съдържание, и развият когнитивните и творчески умения у учениците, да насърчат екипната работа и повишат нивото на ангажираност и резултатите на обучаемите.

Анелия Пеева, учител по АЕ

Десислава Гълъбова, учител БЕЛ и философия